MindsZ Gallery & Upcycle Werkplaats heeft verrassende en unieke designmeubelen en accessoires gemaakt van hergebruikte materialen. Upcycling is het basisprincipe waar MindsZ mee werkt. Materialen en voorwerpen worden hergebruikt, gerestyled en krijgen dikwijls een andere functie. Elk product van MindsZ heeft zodoende een uniek karakter.

MindsZ refereert naar het Engelse woord Mindset (letterlijk vertaald: een denkstijl of geesteshouding die bepaalt hoe je naar jezelf en je kwaliteiten/vaardigheden kijkt). Wij proberen het gedachtenpatroon van zowel onze medewerkers als van het publiek positief te beïnvloeden. Voor onze medewerkers: weer positieve reflectie en zodoende genoeg zelfvertrouwen ontwikkelen om de eventuele stap naar betaald werk te durven zetten. Bij MindsZ ligt  de nadruk op het weer aanleren van diverse vaardigheden die men nodig heeft bij het terugkeren in het arbeidsproces. Voor ons publiek: de bewustwording dat je van gebruikte materialen hele gave producten kunt maken.

MindsZ stelt als doel om mensen, met een psychische kwetsbaarheid en een grote afstand tot de arbeidsmarkt, een werkplek te bieden. MindsZ is een onderdeel van GGZ Noord-Holland-Noord. Misschien bent u benieuwd naar een herstelverhaal?

Voor onze collega’s die een cadeaubon hebben ontvangen is er een aparte cadeaubon pagina

 

Waar zijn wij te vinden?

Gebouw 73 op Willemsoord in Den Helder waar MindsZ, sinds begin 2015, is gehuisvest. In het monumentale pand, wat voorheen een pijpenloods was, bevindt zich nu een Galerie en Werkplaats. U bent van harte welkom om de verrassende producten van MindsZ te komen bewonderen!